โครงการขับขี่ปลอดภัย

โครงการขับขี่ปลอดภัย

1.พักผ่อนให้เพียงพอ 2.วางแผนการขับขี่ 3.หลีกเลี่ยงการใช้ถนนระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า 4.หาเพื่อนนั่งไปด้วยเพื่อสลับกันขับ
Number of participants
200
Service hours
600
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth