กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล

เพื่อให้ร่างกายประกอบด้วย ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่างๆ ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มี สาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย
Number of participants
30
Service hours
210
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Growth
Partnerships
Communications and Scouting Profile