กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำความดี จากเครือข่าย Messengers of Peace (MoP) THAILAND

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำความดี จากเครือข่าย Messengers of Peace (MoP) THAILAND

ผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace - MoP) โรงเรียนจันทศิริวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย นำโดยผู้อำนวยการ วรรยดา บุตรานนท์ (ผู้ประสานงานโครงการ MoP ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการมอบหน้ากาก Face Shield และการ์ดให้กำลังใจ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Number of participants
20
Service hours
80
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth