การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
Number of participants
300
Service hours
1800
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Growth
Partnerships
Communications and Scouting Profile
Global Support Assessment Tool
Good Governance