กิจกรรมประกวดนวั

กิจกรรมประกวดนวั

นวัตกรรม " เป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
Number of participants
65
Service hours
260
Topics
Personal safety
Youth Engagement
Youth Programme
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth