ทำความสะอาดเก็บใบไม้ในสนามเด็กเล่น
Thailand

ทำความสะอาดเก็บใบไม้ในสนามเด็กเล่น

ทำความสะอาดเก็บใบไม้ในสนามเด็กเล่น

Number of participants
120
Service hours
80
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS