กิจกรรมของลูกเสือผู้นำสันติภาพ (MoP)
Thailand

กิจกรรมของลูกเสือผู้นำสันติภาพ (MoP)

กิจกรรมของลูกเสือผู้นำสันติภาพ (MoP) กระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย
Number of participants
120
Service hours
20
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS