กิจกรรมใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
Thailand

กิจกรรมใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

กิจกรรมใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

Number of participants
120
Service hours
80
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS