กิจกรรม Earth Hour รักษ์สิ่งแวดล้อม #Connect2Earth #MoP_Thailand
Thailand

กิจกรรม Earth Hour รักษ์สิ่งแวดล้อม #Connect2Earth #MoP_Thailand

กิจกรรม Earth Hour รักษ์สิ่งแวดล้อม #Connect2Earth #MoP_Thailand 

Number of participants
200
Service hours
80
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
Partnerships
SDGS