ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนจันทศิริวิทยา- IEP ได้นำทรายมาใส่บริเวณที่มีน้ำขังภายในโรงเรียน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะ
Topics
Good Governance
SDGS