แจกหน้ากากอนามัย  เพื่อใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5

แจกหน้ากากอนามัย เพื่อใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5

แจกหน้ากากอนามัย.ให้กับผู้ปกครอง  เพื่อใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ โรงเรียนจันทศิริวิทยา

Topics
Legacy BWF
SDGS