Project
  การอบรมโครงการสันติภาพโลก
  7 months ago
  Posts
  Post
  ดูแลนักกีฬาฟุตบอล
  7 days ago
  Post
  ดูแลนักเรียนเข้าค่าย ปวช.1
  7 days ago
  Post
  ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน
  7 days ago
  Post
  ซ้อมบอร์ดหน้าห้องเรียน
  7 days ago
  Post
  ซ้อมบอร์ดหน้าห้องเรียน
  7 days ago
  Post
  เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  1 month ago
  Post
  ทำความสะอาดภายในห้องเรียน
  1 month ago
  Post
  ออกแนะแนวนักเรียน
  1 month ago
  Post
  ปลูกป่าชายเลน
  1 month ago
  Post
  ออกแนะแนวการศึกษา
  2 months ago
  Post
  ออกเยี่ยมค่าย รด.
  2 months ago
  Post
  สอนกีฬาฟุตบอลนักเรียน
  2 months ago
  Post
  แจกใบปลิวการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
  2 months ago
  Post
  ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล
  3 months ago
  Post
  ฝึกสอนกีฬสนักเรียน
  3 months ago
  Post
  ซ้อมบอร์ดหน้าห้องเรียน
  7 days ago
  Post
  ทำความสะอาดภายในห้องเรียน
  1 month ago
  Post
  ออกแนะแนวการศึกษา
  2 months ago
  Post
  ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล
  3 months ago
  Post
  ฝึกสอนกีฬสนักเรียน
  3 months ago
  Post
  ออกแนะแนวการศึกษา
  3 months ago
  Post
  ออกแนะแนวการศึกษา
  3 months ago
  Post
  พานักเรียนไปแข่งขันฟุตบอล ดิวิชั่น ไทยแลนด์
  6 months ago
  Post
  วัดอุณหภูมินักเรียน
  8 months ago
  Post
  ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล
  8 months ago
  Post
  พานักเรียนไปแข่งขันกีฬา
  10 months ago
  Post
  พานักเรียนไปแข่งขันกีฬา
  10 months ago
  Post
  พานักเรียนไปแข่งขันกีฬา
  10 months ago
  Post
  ฝึกซ้อมกีฬานักเรียน
  10 months ago