Unimas Sarawak MASS CPR

Unimas Sarawak MASS CPR

Akademi Pengakap Sarawak berjaya mengikuti kursus Pendedahan CPR anjuran Universiti Malaysia Sarawak. Penganjuran tersebut juga berjaya kumpul seramai 8188 peserta dan seterusnya mencipta Malaysia Book Record.
Number of participants
8188
Service hours
65504