สร้างฐานผจญภัยลูกเสือบีเวอร์และเนตรนารีเรนโบว์

ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
สร้างฐานผจญภัย
เรียนรู้ทักษะชีวิตจากฐานผจญภัย/ความร่วมมือ/ความช่วยเหลือ/การทำงานเป็นทีม
Started Ended
Number of participants
131
Service hours
6
Beneficiaries
131
Location
Thailand
Topics
Interpersonal skills
SDGS
Initiatives
Skills for Life

Share via

Share