Seminar Pengakap

Seminar Pengakap

Seminar berkaitan pergerakan pengakap. Perbincangan dijalankan untuk melihat sejauhmana pergerakan pengakap di sekolah memberi impak kepada masyarakat dan Negara.
Number of participants
20
Service hours
4
Location
Indonesia
Topics
Youth Programme
SDGS