Sekretariat di BP House Kuala Lumpur

Sekretariat di BP House Kuala Lumpur

mejadi sekreteriat membantu persiapan terakhir kelan-kelana wakil Malaysia untuk menghadiri Youth Forum di Suncheon, Korea dan melawat WOSM office di Kuala Lumpur.
Started Ended
Number of participants
2
Service hours
16
Topics
Partnerships
Youth Programme
Youth Engagement