Project LAPIS

Project LAPIS

Ang Proyektong ito na Project LAPIS ay may layunin na makapagbigay sa mga mag-aaral ng saya at galak sa damdamin. Sapagkat aanhin pa ang papel kung wala namang panulat na gagamitin. Kayat sa maliit ng gawain na ito ay masayang tinanggap ng mga bata ang LAPIS na may kasamang pambura at ruler upang magamit nila sa pagsulat. Tunay nga na ang pagbibigay sa kapwa ay nagdudulot ng kagalakan.
Number of participants
35
Service hours
5
Topics
Youth Programme