Paya Bakau dan Kitar Semula
Malaysia

Paya Bakau dan Kitar Semula

menjalankan aktiviti penanaman pokok paya bakau dan aktiviti proses pengasingan bahan kitar semula di Pulau Pinang. Peserta seramai 20 orang terdiri daripada Pengakap Kelana dari seluruh Malaysia. program ini dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan peserta Scout of the World Award (Discovery) 2014 bagi projek yang bakal dijalankan oleh para peserta untuk melayakkan peserta menerima Anugerah Pengakap Dunia (Scout of the World Award).

setelah selesai menjalankan aktiviti tersebut, kami dikehendaki untuk membentangkan hasil dapatan kami sepanjang aktiviti berlangsung serta menerima penambah baikkan demi program yang bakal kami jalankan pada masa akan datang.

Started Ended
Number of participants
20
Service hours
360
Location
Malaysia
Topics
Legacy BWF
Youth Programme