โครงการค่ายพักแรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการเขียนโครงการ MoP

โครงการค่ายพักแรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการเขียนโครงการ MoP

โครงการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อหาแนวทาง และรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ MoP ภายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11-13 ตุลาคม 2014 จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยชมรม Thailand Generation Scout Club
Started Ended
Number of participants
12
Service hours
432
Topics
Personal safety
Youth Programme
Legacy BWF
SDGS