งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1
Thailand

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

Number of participants
120
Service hours
720
Location
Thailand
SDGS