MoP Introduction Training

MoP Introduction Training

การฝึกอบรมเยาวชนลูกเสือรุ่นที่2ของประเทศไทย
Started Ended
Number of participants
120
Service hours
5760
Location
Thailand
Topics
Personal safety
Youth Programme
Legacy BWF
SDGS