กิจกรรมเกมการศึกษา การละเล่นไทย "มอญซ้อนผ้า"
Thailand

กิจกรรมเกมการศึกษา การละเล่นไทย "มอญซ้อนผ้า"

กิจกรรมเกมการศึกษา การละเล่นไทย "มอญซ้อนผ้า"

Number of participants
25
Service hours
150
Location
Thailand
SDGS