กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียน
Thailand

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียน

Number of participants
80
Service hours
480
Location
Thailand
SDGS