กิจกรรมจิตอาสาแจกไอศกรีม
Thailand

กิจกรรมจิตอาสาแจกไอศกรีม

กิจกรรมจิตอาสาแจกไอศกรีม

Number of participants
120
Service hours
720
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS