กิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ประเทศกัมพูชา
Thailand

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

Number of participants
250
Service hours
120
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS