กิจกรรมแจกไข่ไก่ ช่วยเหลือช่วงโควิท
Thailand

กิจกรรมแจกไข่ไก่ ช่วยเหลือช่วงโควิท

กิจกรรมแจกไข่ไก่ ช่วยเหลือช่วงโควิท
Number of participants
50
Service hours
150
Location
Thailand
SDGS