เข้ารับผ้าผูกคอ Blue Scarf และ Green Scarf เนื่องในวันสันติภาพสากล

เข้ารับผ้าผูกคอ Blue Scarf และ Green Scarf เนื่องในวันสันติภาพสากล

ชมรมลูกเสือเพื่อสันติภาพนำโดยว่าที่ร้อยตรีชัชพงศ์ หมื่นประเสริฐ และสมาชิกบางส่วน เข้ารับผ้าผูกคอ Blue Scarf และ Green Scarf ในครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน ดร.พลเดช วรฉัตร ผู้ประสานงาน MoP ประจำประเทศไทย เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส #MoP #Peace #Scout #TGSC
Number of participants
15
Service hours
135
Location
Thailand
Topics
Personal safety
Youth Programme
Legacy BWF
SDGS