จัดบอร์ดเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า

จัดบอร์ดเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า

เพื่อให้ทุกคนในโรงงานรู้วิธีป้องกัน
Number of participants
1
Service hours
1
Topics
Youth Programme
Youth Engagement