1st Sarawak Scout MoP Climbathon 2017

1st Sarawak Scout MoP Climbathon 2017

1st Sarawak Scout MoP Climbathon telah diadakan di Gunung Serapi, Kubah, Matang, Sarawak dengan kerjasama Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak bersama Kementerian Kebudayaan, pelancongan, belia dan Sukan Negeri Sarawak. Climbathon ini mendapat sambutan ahli pengakap seluruh negeri di Malaysia dan ditambahkan dengan pramuka Sambas Indonesia, pengakap negara Brunei & dari New Zealand. Seramai 1500 ahli pengakap bersama komuniti setempat telah berjaya dalam climbathon ini.
Number of participants
1500
Service hours
12000
Location
South Sudan
Topics
Youth Programme
Legacy BWF