พิธีปิดกองประชุมลูกเสือสามัญ โรงเรียนจันทศิริวิทยา

พิธีปิดกองประชุมลูกเสือสามัญ โรงเรียนจันทศิริวิทยา

ประมวลภาพ พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนจันทศิริวิทยา เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและความสามัคคี... #เปิดกองลูกเสือ #ลูกเสือจันทศิริวิทยา #ลูกเสือเสนา #ลูกเสือสมุทร #ลูกเสืออากาศ #thailandscout #worldscout #cyberscout #scout