National Level Borneo MoP Coordinator Course  1-3 November 2019

National Level Borneo MoP Coordinator Course 1-3 November 2019

Hari pertama sesi suai kenal antara semua daerah yg berada di Sabah. Aktiviti menarik dilakukan seperti tepukan break world, tiup belon dan tulis nama serta hobi. Kemudian Slot 2 Betterworld Framework dan Pengenalan kepada MoP. Pendedahan awal diberi kepada kami.
Topics
Legacy BWF
SDGS