Kalutara Districr Indaba Summit 2018
Sri Lanka

Kalutara Districr Indaba Summit 2018

කළුතර බාලදක්ෂ දිසාවේ සිඟිති , පෝතක , බාලදක්ෂ , ආචාර්ය මහත්ම මහත්මීන්ගේ දැනුම දියුණව උදෙස⁣ා සංවිධානය කරන ලදි.