อยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2559

อยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24-30 ชมรมลูกเสือเพื่อสันติภาพ ได้เข้าร่วมปฎิบัติงานในการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ทั้งนี้ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้ข้อมูลจากการบรรยาย Messengers of Peace จากสมาชิกชมรมอีกด้วย
Started Ended
Number of participants
2100
Service hours
302400
Topics
Personal safety
Youth Programme
Legacy BWF
SDGS