ศึกษาดูงานเพื่อจัดทำโครงการ MoP ประเทศกัมพูชา

ศึกษาดูงานเพื่อจัดทำโครงการ MoP ประเทศกัมพูชา

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา เมืองพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายน 2016 เพื่อสำรวจปัญหาภายในพื่นที่ เพื่อที่จะกลับมาคิดโครงการ ที่จะไปช่วยเหลือประเทศกัมพูชาต่อไป
Started Ended
Number of participants
5
Service hours
200
Location
Cambodia
Topics
Youth Programme
Personal safety
Legacy BWF