ปลูกต้นไม้แถวโรงเรียนบึงสามพัน

ปลูกต้นไม้แถวโรงเรียนบึงสามพัน

เพื่อประดับเส้นทางเข้าโรงเรียน
Number of participants
1
Service hours
2
Topics
Youth Programme
Youth Engagement