ทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
Number of participants
500
Service hours
6000
Topics
Partnerships
Communications and Scouting Profile
Global Support Assessment Tool
Good Governance
Legacy BWF