โครงการอยู่ค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

โครงการอยู่ค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

โครงการอยู่ค่ายพักแรมและการประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558
Started Ended
Number of participants
812
Service hours
25984
Location
Thailand
Topics
Personal safety
Youth Programme
SDGS