IIUM Islamic Scout Seminar 2015

IIUM Islamic Scout Seminar 2015

seramai 15 orang kelana Selangor menghadiri seminar ini... seminar ini menerangkan tentang bagaimana mengaplikasikan ajaran Islam ketika kita berpengakap walau di mana sahaja..
Number of participants
15
Service hours
10
SDGS