ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
Number of participants
60
Service hours
480
Topics
Youth Engagement
Personal safety
Youth Programme
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships