จิตอาสาทำสเปรย์เพื่อแจกให้กับผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียน

จิตอาสาทำสเปรย์เพื่อแจกให้กับผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียน

การมีส่วนร่วม การมีน้ำใจ การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์

Number of participants
20
Service hours
120
Location
Thailand
Topics
Youth Programme
Partnerships