1st One Scout One Share 2016

1st One Scout One Share 2016

โครงการ 1st One Scout One Share 2016 โครงการจัดทำตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2559 โครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนรู้จัดการช่วยเหลือสังคม ครั้งนี้โครงการได้ไปขอรับบริจากเพื่อนำเงินมาซื้อสิ่งขอเพื่อบริจากให้ผู้ป่วยหญิงยากไร้เนื่องในวันแม่ 2559 ทั้งนี้โครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี #MoP
Started Ended
Number of participants
20
Service hours
1600
Topics
Personal safety
Youth Programme
Legacy BWF
SDGS