100คนทิ้ง 1คนเก็บ

100คนทิ้ง 1คนเก็บ

100คนทิ้ง 1คนเก็บ - ในปัจจุบันตามพื้นที่ใช้ร่วมกันหรือสาธารณะในอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีอยู่หลายจุด และมีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงทำให้เกิดความไม่สะอาดเกินขึ้น เช่น การทิ้งขยะไม่ถูกที่ จะด้วยความตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจก็ตามแต่ - ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นแล้วว่าการรวมตัวเพื่อจัดทำโครงการ 100คนทิ้ง 1คนเก็บ จะเป็นโครงการที่ดี ทำให้พื้นที่ใช้ร่วมกันหรือสาธารณะในอำเภอเมืองกาญจนบุรีสะอาดขึ้น และยังได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นคนคืนค่าแก่สังคมต่อไป
Started Ended
Number of participants
23
Service hours
644
Location
Thailand